Werk genoeg!
Maar personeel
kan ik niet
betalen.

Toch wel! Neem nu je eerste werknemer aan en betaal er geen sociale bijdragen voor.

Neem vóór 31/12/2020 voor de eerste keer een werknemer in dienst en profiteer levenslang van een vrijstelling van de patronale basisbijdragen.

Denk je erover na om een eerste werknemer aan te werven, maar houden de hoge kosten je tegen? Speciaal voor jou werd de maatregel 'eerste werknemer' in het leven geroepen.

Wat houdt de maatregel in?

  • Voor jouw eerste werknemer geniet je van een vrijstelling van onbeperkte duur van de patronale basisbijdragen. Dat betekent dat je gedurende de volledige tewerkstellingsperiode van de werknemer geen patronale basisbijdragen moet betalen.
  • De vrijstelling is niet gekoppeld aan een concrete werknemer, maar aan de eerste aanwerving. Ook wanneer de werknemer het bedrijf verlaat en door iemand vervangen wordt, blijft de vrijstelling geldig.

Opgelet, je blijft wel enkele bijzondere bijdragen verschuldigd zoals de sectorale bijdragen en de vakantiebijdragen voor arbeiders.

Voor alle werknemers

De maatregel geldt voor alle werknemers die onderworpen zijn aan de sociale zekerheid. Er zijn geen specifieke voorwaarden (bijvoorbeeld leeftijd of periode van werkloosheid).

Beperkingen:

  • Bepaalde categorieën van werknemers zoals studenten, leerlingen en gelegenheidsmedewerkers zijn uitgesloten.
  • De eerste werknemer mag geen werknemer vervangen die in het voorbije jaar, voorafgaand aan het kwartaal van indienstneming, in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam geweest is. Het moet dus om een meertewerkstelling gaan.

Heb ik als werkgever recht op de vrijstelling?

Als de RSZ jou als nieuwe werkgever (natuurlijke persoon of rechtspersoon) beschouwt, kom je in aanmerking voor de vrijstelling. Concreet gaat het om werkgevers die nog nooit een werknemer hebben aangeworven of die dat al een jaar lang niet meer gedaan hebben. Om van de vrijstelling gebruik te maken, kan je gewoon de kwartaalaangifte bij de RSZ invullen.

Forfaitaire verminderingen van de patronale basisbijdrage op 1 januari 2018

Tabel forfaitaire verminderingen van de patronale basisbijdragen op 1 januari 2018

Lange beschrijving tabel

Bovenstaande bedragen zijn de maximale verminderingen voor volledige voltijdse kwartaalprestaties. Voor deeltijds werk worden de bedragen pro rata omgezet. Heeft een werknemer niet het volledige kwartaal gewerkt, dan worden de bedragen berekend op het effectieve aantal gepresteerde dagen of uren.

Uniek voordeel voor zelfstandigen

Met de maatregel 'eerste werknemer' en de bijhorende verlaging van de loonkosten probeert de overheid zoveel mogelijk zelfstandigen te overtuigen om een eerste werknemer in dienst te nemen, en op die manier de werkgelegenheid in ons land te stimuleren.

Beslis voor 31/12/2020

Wie zijn eerste werknemer voor 31 december 2020 aanneemt, profiteert gedurende de volledige tewerkstellingsperiode van die werknemer van een vrijstelling van de patronale basisbijdragen. Wacht dus niet tot het te laat is en neem binnenkort al je eerste werknemer in dienst.

Doe een kostensimulatie

Ga eens langs bij een sociaal secretariaat om een kostensimulatie te laten uitvoeren en het aanbod voor nieuwe werkgevers te ontdekken.

Videospot architecte (externe link YouTube)
Videospot timmerman (externe link YouTube)
Videospot kapster (externe link YouTube)

Contact

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
Victor Hortaplein 11
1060 Brussel

+32 2 509 59 59
contact@rsz.fgov.be
www.rsz.fgov.be

Wettelijk kader

De nieuwe maatregel is een resultaat van de belastinghervorming (Tax Shift) van de federale regering.

In het kader van die hervorming werd ook de vermindering van de sociale bijdragen voor de aanwervingen van de tweede t.e.m. de zesde werknemer uitgebreid.

Meer info

Op www.socialsecurity.be kan je de administratieve instructies van de RSZ raadplegen.

Op de website van de Unie van erkende Sociale Secretariaten vind je de lijst van erkende sociale secretariaten.