Werk genoeg!
Maar personeel
kan ik niet
betalen.

Toch wel! Neem nu je eerste werknemer aan en betaal er geen sociale bijdragen voor.

Communicatiekit

Download de communicatiekit met affiches en brochures in verschillende formaten:

Partners kunnen aan de FOD Economie personaliseerbare media vragen (formaat A3, A4 verticaal, A4 horizontaal) via het Contact Center 0800/120 33 of info.eco@economie.fgov.be.